Program valné hromady

1. schválení programu valné hromady
2. zpráva o činnosti klubu za uplynulé období
3. zpráva revizní komise o hospodaření klubu
4. volba výkonného výboru a revizní komise
5. členské příspěvky
6. sponzoři, sponzorské dary
7. výroba klubových dresů
8. přijetí plánu činnosti na následující období
10. nástup a výstup členů
11. vyhlášení nejlepších závodníků sezóny
12. diskuze
13. návrh na usnesení